kwaliteitsregister, vvoccmKwaliteitsbehoud en –bevordering

 • Lid de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (V.v.O.C.M.)
 • Kwaliteitsregister Paramedici (2000-2020) Algemene oefentherapie en Psychosomatische Therapie
 • Lid KvK 36052533
 • Vektis, AGB CODE Praktijk 07/11287
 • Vektis, AGB CODE Therapeut 07/084259
 • Big Register
 • Erkend stagebegeleider van de opleiding oefentherapie HvA (2008)
 • Erkend extern assessor HvA (2015)
 • Deelnemer Intercollegiaal Overleg Psychosomatische Therapie (2014)
 • Deelnemer Intercollegiaal Overleg Netwerk Chronische Pijn (2013)
 • Deelnemer Multidiciplinair Overleg ParkinsonNet (2009)
 • Deelnemer Qualizorg (klanttevredenheidsonderzoek), 2015 (zie onder aan deze pagina)
 • Beroepsgroep oefentherapie wordt onderzocht door het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg); LIPZ (Landelijk informatie voorziening Paramedische Zorg).

Klacht- en tuchtrecht

Bij de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) kunt u de informatie folder aanvragen: Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Kaap Hoorndreef 54, 3563 AV Utrecht, Tel.: 030-262 56 27, info@vvocm.nlwww.vvocm.nl

Privacyreglement

Praktijk De Tuin 29, Oefentherapie Mensendieck beheert de behandelgegevens volgens de richtlijnen van de beroepsgroep, de wet op de Behandelovereenkomst (WGBO) en de wet op de Persoonsregistratie (WPR).

Kwaliteitsjaarverslag

Na afloop van elk kalenderjaar maken we een kwaliteitsjaarverslag. Deze kunt u vinden in de wachtruimte van de praktijk. Hierin worden onder andere de resultaten van het voorafgaande jaar vermeld en worden de plannen voor het komende jaar beschreven.

Reviews

(Vrouw); Ik zag geen mogelijkheden meer, om mijzelf op de rit te krijgen. Via de huisarts ben ik doorverwezen en met vele diverse, diepgaande gesprekken ben ik door jou weer gaan inzien, dat ik er weer mag zijn.

(Vrouw); mede door het enthousiasme, de kundigheid, duidelijkheid én de menselijke betrokkenheid van Fleur ervaar ik de manier waarop ze haar therapie geeft als goed en makkelijk toepasbaar. Op een plezierige wijze merk ik dat haar oefeningen goed resultaat geven en ook de bewustwording doet veel. Fleur is een natuurtalent die een dikke pluim verdient. Ik hoop dat ze nog lang met dit goede en mooie werk mag doorgaan. Bedankt!

(Man); Ik heb het behandelproces als heel goed en professioneel ervaren. Van nature heeft Fleur een blije uitstraling.  Er gaat energie van de therapeut uit.  Zij heeft de gave om de positieve zaken te benoemen en te scheiden van negatieve zaken en zo te relativeren, zodat ik de onbelangrijke dingen los kan laten.

(Vrouw); Graag wil ik je van harte bedanken voor je steun, luisterend oor, goede adviezen en inzichtgevende oefeningen en opdrachten in het afgelopen jaar.  Maar liefst 18 verbeterpunten heb ik genoteerd!  Een drietal punten blijven nog staan om aan verder te werken.  Ik ben heel blij met dit resultaat!

Qualizorg

Onze praktijk is benieuwd naar uw ervaringen met de (psychosomatische) oefentherapie. Daarom neemt de praktijk sinds 1 januari 2015 deel aan een onderzoek, dat uw ervaringen gevraagd.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV.  Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem.  Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs!

Beoordeling van onze klanten

Qualizorg Praktijk beoordeling   per 18-09-2017

Dit overzicht geeft u een actueel beeld van de beoordeling van patiënten over de praktijk in het huidige kalenderjaar.

Algemeen Cijfer Informatie Bejegening Participatie en therapietrouw Verwachtingsmanagement behandelproces
8.95238 3.77381 3.91667 3.54762 3.52381

De thema’s geven het gemiddelde van een schaal van 1 t/m 4 weer volgens de volgende antwoordmogelijkheden:Het algemeen cijfer is op basis van een schaal 0 t/m 10.

1 = nooit / niet, 2 = soms / enigszins, 3 = meestal / grotendeels, 4 = altijd / volledig.