kwaliteitsregister, vvoccmKwaliteitsbehoud en –bevordering

  • Lidmaatschap NVO (Nederlandse vereniging Osteopathie)
  • Lidmaatschap kwaliteitsregister NRO (Nederlands Register Osteopathie) 991111
  • Lid KvK 36052533
  • Vektis, AGB CODE Praktijk 90(0)01470
  • Vektis, AGB CODE Therapeut 90022420

 

Klacht- en tuchtrecht

Het klachten – en tuchtreglement in de osteopathie valt onder toezicht van het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en klachtenfunctionaris. Om deze taken te kunnen uitvoeren zijn de volgende commissies geformeerd:

  • Klachtencommissie (behandelt klachten indien tussenkomst van klachten functionaris onvoldoende is)
  • Commissie van Toezicht (behandelt tuchtzaken)
  • Commissie van Beroep (behandelen van een beroep in tuchtzaken).

Indien u met betrekking tot uw klacht niet met u osteopaat overeen kunt komen, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het NRO om de klacht daar te melden.

Secretariaat N.R.O.
t.a.v. Klacht- en tuchtcommissie
Gildenweg 2
8304 AM EMMELOORD
Tel. 0527-231159

Zie ook www.osteopathie-nro.nl link Klachtrecht